Наприкінці 2020 року юридичною фірмою Саєнко Харенко, за підтримки українського представництва ASIS International та Асоціації Професіоналів Корпоративної Безпеки України (АПКБУ), було проведено анонімне опитування, яке мало за мету отримання даних щодо рівня безпеки ведення бізнесу в Україні, ринкової оцінки підприємницького клімату, аналізу основних кризових ситуацій для бізнесу та встановлення тих чи інших способів їх ймовірного вирішення.

У опитуванні взяла участь понад сотня представників середніх і крупних компаній зі штатом біля 500 працівників, а безпосередніми  респондентами були як топ-менеджери підприємств, так і керівники служб безпеки, юридичні радники та посадовці з управлінськими повноваженнями у своїх компаніях.

Дві третини з числа опитаних представляли вітчизняний бізнес, а ще третина – це підприємства з іноземними інвестиціями та представництва транснаціональних корпорацій, що ведуть свій бізнес в Україні.

Вартий уваги той факт, що серед респондентів одну п’яту частину (або 20%) склали компанії, які на момент опитування володіли в Україні власними виробничим потужностями, а тому вибірка в цілому є доволі репрезентативною, у першу чергу з огляду на її чималу промислову складову. Загалом же опитуванням охоплено щонайменше 17 галузей і секторів бізнесу, які у сукупності представляли респонденти.

У зв’язку з тим, що таке опитування проводилось на вітчизняному ринку чи не вперше, буде доволі проблематично здійснити аргументовані порівняння з будь-якими попередніми показниками, тому залишається лише констатувати, що у понад двох третин компаній з числа опитаних, а саме у 68%, є своя внутрішня служба безпеки, або т.зв. «інхаузи». 32% компаній у цей драматичний час з точки зору безпекових ризиків ведення бізнесу ВЗАГАЛІ не мають власної СБ. І це є дуже показовим і критичним маркером, адже як відомо, за безпеку доводиться платити, а за її відсутність – розплачуватись.

Оцінюючи бізнес-клімат в Україні, рівно половина опитаних визначила його як НЕГАТИВНИЙ, при цьому ще додатково 10% охарактеризували його як ВКРАЙ НЕГАТИВНИЙ, що беззаперечно демонструє цілковиту неприхильність бізнес спільноти та окреслює дуже низьку перспективу інвестиційної привабливості вітчизняного ринку, особливо з урахуванням того факту, що лише 2% (!) з усіх опитаних компаній вважають існуючий наразі бізнес-клімат в Україні ДОБРИМ. При цьому слід зауважити, що походження капіталу компанії, як було встановлено в ході опитування, прямо чи опосередковано – проте впливає на оцінку бізнес клімату. Зокрема, представники ВІТЧИЗНЯНОГО бізнесу схильні констатувати більш негативні тенденції, якщо порівнювати із бізнесом з ІНОЗЕМНИМИ інвестиціями, а саме 68% загальних негативних оцінок проти 46% відповідно.

Далі цікавіше… Наявність або відсутність власної СБ у структурі опитаних компаній показала ще одну цікаву особливість.  Так, спираючись на результати дослідження, можна вести мову про фактичну відсутність впливу фактору інхаузів на загальну оцінку бізнес-клімату. При цьому, спостерігається кореляція між розміром компанії та її оцінкою умов для провадження підприємницької діяльності, а саме: чим меншою є організація, тим більш негативну оцінку вона дає. На нашу думку, причиною цього може бути відносна кількість проблем, з якими стикаються малий та середній бізнес в Україні. Так, представники малого бізнесу, які взяли участь в опитуванні, надали сукупний показник у 66% загальної НЕГАТИВНОЇ оцінки бізнес-клімату, у той час як ці цифри для середнього бізнесу становили 59%, а для крупного – менше 57%, що в цілому теж перебуває поза рівнем медіани ринкової привабливості…

Завершуючи розділ про службу безпеки компанії слід акцентувати увагу, що бізнес з ІНОЗЕМНИМИ інвестиціями більш виважено ставиться до наявності інхаузів у своєму штаті і це є природньо, адже у першу чергу саме корпорації керуються міжнародними стандартами, глобальними політиками і кращими ринковими практиками. Тому, власне, показник у 76% з числа опитаних ІНОЗЕМНИХ компаній, які мають в Україні свою внутрішню СБ, є в цілому прийнятним, особливо якщо порівняти з даними по УКРАЇНСЬКИМ компаніям, третина з яких взагалі не мають у власній структурі підрозділу, на який покладено функції оцінки та мінімізації ризиків з безпеки, а ще дві третини мають або одного виокремленого працівника, або ж особу, яка виконує цю роль «за сумісництвом».

Перейдемо до питання про кризові ситуації, з якими стикається бізнес. Якщо не брати до уваги наявність чи відсутність власної СБ, то майже половина (!) від всіх компаній, що взяли участь у анкетуванні – а саме понад 46%, практично в унісон стверджують, що вони зазнають утисків з боку ДЕРЖАВНИХ органів. При цьому, лише двома відсотками менше опитаний бізнес зазнає тиску ще і з боку ПРАВООХОРОННИХ органів! Тобто ті інституції державної влади, які повинні були б захищати бізнес та створювати умови його належного функціонування, стають по факту двома ключовими інструментами, які в реальності найбільше  «кошмарять» цей бізнес. І це є чи не найбільш вагомим РЕЗУЛЬТАТОМ нашого дослідження, адже жодні «інвестиційні няні», урядові «дорожні карти» бізнесових преференцій, або ж чергові «уповноважені», що назначаються у владних кабінетах, не здатні вплинути на інерційний рух і без того достатньо спотвореного бізнес-клімату, локомотив якого так невідворотно мчить у прірву інвестиційних сподівань…

Серед інших проявів кризових ситуацій, визначених респондентами опитування, слід виділити незаконні конкурентні дії (39%), кібератаки (33%), кримінальні прояви (26%), медіа-атаки (25%), рейдерство (11%), корпоративні конфлікти (9%), затримання топ-менеджменту чи власника бізнесу (3%), інші ситуації (6%), або ж відсутність таких проявів взагалі (4%). При цьому доволі показовим є той факт, що компанії без власної СБ, нібито, рідше потрапляють у кризові ситуації. На нашу думку, ця теза є хибною, адже цілком очевидно, що саме через відсутність фахівця безпекового напрямку такі компанії просто не в стані вчасно ідентифікувати кризові ситуації, або ж заздалегідь впровадити превентивні заходи протидії.

Важливим спостереженням є те, що саме УКРАЇНСЬКИЙ бізнес вдвічі частіше стикається з незаконними діями ПРАВООХОРОННИХ органів, аніж бізнес з іноземними інвестиціями, у той час як незаконні дії з боку ДЕРЖАВНИХ органів пропорційно більшою мірою впливають вже на ІНОЗЕМНИЙ бізнес. Тобто, правоохоронці значно активніше «йдуть» до «своїх місцевих», у той час як «контролюючі» інстанції, переважно, фокусуються на «іноземних» компаніях. А якщо врахувати, що спостерігається певна кореляція між розміром компанії, походженням її капіталу та кількістю кризових випадків, то таку особливість слід взяти до уваги і вивчити її у подальшому більш глибоко.

Завершуючи опитування було встановлено, що при вирішенні вже виниклих кризових ситуацій 80% всіх компаній керуються принципом задіяння як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів, комбінуючи підходи у залежності від обставин. При цьому український бізнес намагається вдвічі частіше використовувати виключно внутрішній ресурс, у той час як іноземний бізнес втричі більше схилятиметься радше до залучення зовнішніх експертів та професійних сервісних провайдерів. І така тенденція відповідає глобальним стандартам з безпеки та кращим ринковим практикам, які стверджують, що безпека – це не продукт, а ПРОЦЕС, який слід довіряти рукам професіоналів та фахівців.

Підсумовуючи варто зазначити, що професійна експертна та безпекова спільнота в Україні продовжує ґрунтовно вивчати особливості та умови функціонування бізнесу. Нашою стратегічною метою є розробка та просування на ринку надійних інструментів і рішень, що допомогли б бізнесу не стати заручником невідворотних кризових ситуацій. Бізнес повинен продовжувати чесно заробляти кошти, а професійно вирішувати їх проблеми повинні ті, хто обрав це справою свого життя. Невдовзі нами буде запропоновано бізнесу та вітчизняному ринку інноваційний СЕРВІС, який об’єднає спеціалістів у ключових сферах комплексного захисту і буде спроможним «перебрати» на себе бізнес ризики, при цьому забезпечивши надійне, якісне та повноцінне вирішення кризової ситуації у часі та просторі. Очікуйте на наші подальші анонси!

 

P.S. Деталізацію проведеного нами ОПИТУВАННЯ ви можете знайти за посиланням:

https://www.figma.com/proto/JdVLZkrns2h7F0xLQ79O2i/Sayenko_Kharenko_public?node-id=427%3A0&viewport=1275%2C-198%2C0.04340109974145889&scaling=contain

 

 

 

ПАНЧАК Віктор, СPP®

Голова Правління представництва ASIS International в Україні

Член Правління Асоціації Професіоналів Корпоративної Безпеки України

Віце-президент компанії SKSECURITY

 

 

Про Автора:

 

Панчак Віктор є експертом-консультантом з корпоративної безпеки. Має понад 20-річний досвід роботи у галузі державної та приватної безпеки, а також у сфері управління бізнесом та комерційного адміністрування. Випускник Джорджтаунського університету у Вашингтоні, США, а також перший український професіонал, який здобув найвищу глобальну сертифікацію з безпеки за стандартом CPP® (Certified Protection Professional), затверджену всесвітньою організацією ASIS International.

 

Viktor Drobotenko
Share
This